ISA-TRAESKO GmbH

Oderstraße 9
D-24539 Neumünster
Telefon: +49 (0)43 21 / 98 26-0
Telefax: +49 (0)43 21 / 98 26-26
E-Mail: info@isa-traesko.de
ZAPATO Europe GmbH

Oderstraße 9
D-24539 Neumünster
Telefon: +49 (0)43 21 / 98 26-600
Telefax: +49 (0)43 21 / 98 26-610
E-Mail: info@zapato-europe.com

ISA-TRAESKO Far East Trading Ltd.

Head Office Far East
Unit 502 Rykadan Capital Tower
No. 135 Hoi Bun Road
Kwun Tong
Kowloon
Hong Kong
Telefon: +852 217 40 888
Telefax: +852 217 40 088
E-Mail: info@isa-traesko.com.hk
ISA-TRAESKO Far East Trading Ltd.

No. 63 Shui Hun Yuan Zone
Hou Jie Village
Hou Jie Town
Dongguan City
Guang Dong Province
China
Telefon: +86 769 8505 2161
Telefax: +86 769 8169 1775
E-Mail: info@zapato.com.hk